Nie ma sytuacji bez wyjścia. Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy. Informacje: 605 424 499

Planowanie spadkowe to działania polegające na takim zarządzeniu swoim majątkiem już za życia, aby na wypadek śmierci lub innych zdarzeń losowych, jego podział nastąpił zgodnie z wolą Spadkodawcy.

Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której zgromadzony za życia majątek stanie się przedmiotem sporów pomiędzy Spadkobiercami, co w konsekwencji może doprowadzić np. do podziału firmy, wstrzymania jej działalności czy wręcz rozpadu.

Oferuję Klientom zastosowanie Planów Sukcesji polegających na wprowadzeniu świadomej polityki dotyczącej przekazania udziałów Spadkobiercom czy też zabezpieczaniu majątku firmowego i osobistego na wypadek śmierci wspólnika czy właściciela, która łączą elementy prawne, jak testamenty, zapisy w umowach spółek, czy ich przekształcenia w nowe podmioty z produktami finansowymi (polisy).

Śmierć jest faktem, który rzadko bierzemy pod uwagę, choć dotyczy nas wszystkich. Planowanie spadkowe jest pomocnym narzędziem w zarządzaniu majątkiem firmowym i osobistym na wypadek jego zaistnienia.

W Planie Sukcesji rekomenduję rozwiązania odnośnie sposobów: przekazania majątku, w tym bezspornego podziału majątku w rodzinie, pokrycia spłat dla Spadkobierców lub ich przygotowania do przejęcia zarządzania majątkiem firmowym. Wskazuję także narzędzia, za pomocą których, dalsze zarządzanie majątkiem firmowym i osobistym będzie nie tylko możliwe, ale przede wszystkim zgodne z wolą Spadkodawcy.

Ostatnim etapem planowania spadkowego jest wdrożenie, uzgodnionych z Klientem, rozwiązań, dzięki czemu zyskuje on poczucie pewności i komfortu, że w razie śmierci lub innego zdarzenia losowego dorobek jego życia w szybki i pewny sposób przejdzie w ręce wybranych i przygotowanych do tego osób.