Nie ma sytuacji bez wyjścia. Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy. Informacje: 605 424 499

Moim celem jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego. Obsługę prawną koncentruję na:

  • poradach prawnych, sporządzaniu wszelkich pism procesowych i wniosków;
  • sporządzaniu, opiniowaniu i zmianie umów spółki, wzorców umów z kontrahentami oraz umów cywilnoprawnych (umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży itp.);
  • kompleksowej obsłudze w zakresie spraw dotyczących nieruchomości (ustalanie stanu księgi wieczystej, pozwolenia budowlane);
  • uzyskaniu i monitorowaniu, na każdym etapie (przed Urzędem Patentowym i na drodze sądowej), prawa ochronnego dla znaków lub wzorów towarowych;
  • sporządzaniu i opiniowaniu wszelkiego rodzaju procedur i regulaminów wewnętrznych;
  • kompleksowej obsłudze spraw spadkowych (przeprowadzenie postępowania spadkowego, zabezpieczenie majątku w postaci darowizny lub zapisu windykacyjnego itp.);
  • pomocy w zakładaniu firm, fundacji i stowarzyszeń;
  • kompleksowych przekształceniach działalności (działalność gospodarczą w spółkę cywilną, spółki cywilne w spółki prawa handlowego, zmiany spółek handlowych w KRS).