Nie ma sytuacji bez wyjścia. Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy. Informacje: 605 424 499

Oferuję kompleksowe usługi w zakresie windykacji przedsądowej oraz sądowej i egzekucyjnej.

I. Postępowanie przedsądowe ma na celu, poprzez negocjacje z dłużnikiem i inne działania windykacje, doprowadzenie do szybkiej i polubownej spłaty zaległości.

Na tym etapie:

  • negocjuję z dłużnikiem, ustalam nowy harmonogram spłat, uzyskuję oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, doprowadzam do zawarcia ugody, nadzoruję jej wykonanie;
  • prowadzę mediacje między dłużnikiem i wierzycielem;
  • sporządzam wezwania do zapłaty oraz wykonuję inne czynności w ramach tzw. „miękkiej windykacji”.

II. W ramach postępowania sądowego i egzekucyjnego, wykonuję wszelkie czynności zmierzające do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego:

  • weryfikuję i kompletuję niezbędną dokumentację;
  • sporządzam i składam w sądzie wszelkie pisma procesowe;
  • sporządzam wszelkie pisma i wnioski w toku postępowania egzekucyjnego;
  • nadzoruję, pod kątem prawidłowości i szybkości, przebieg postępowania sądowego i egzekucyjnego.